Home    Over ons    Wat wij doen    Theorie    Blog    Nieuws    NIVO    Contact

Theorie    Toepassingen

Strategische beleidsvorming

 

Bij strategische beleidsvorming wordt gebruik gemaakt van een drietal generieke marketingstrategieŽn (Michael Treacy en Fred Wiersema), t.w.:

  • Product Leadership
  • Operational Excellence
  • Customer Intimacy

Dit komt v.w.b. focus overeen met drie van de vier ontwikkelingsstappen die het concept "Openhartigheid" laat zien als ontwikkelingsstappen die dicht bij mensen staan; zie ook hier. Ontwikkelingen volgens dit patroon passen bij mensen. Ook deze marketingstrategieŽn focussen achtereenvolgens op product of taak, het proces en de relaties. Het ligt dan voor de hand, dat er ook een ontwikkelingsvolgorde te herkennen is, waarbij customer intimacy alleen succesvol kan worden als essentiŽle elementen van productleadership en operational excellence ingevoerd zijn. Dan ontbreekt nog de vierde ontwikkelingsstap. Maar het vergt niet veel fantasie om te ontdekken, dat dit Corporate Social Responsability zal zijn, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, volledig overeekomend met de vierde "openhartige" ontwikkelingsstap met focus op de indentiteit van een organisatie.

Als dan de vier generieke strategieŽn passen bij de componenten van "Openhartigheid" ligt het voor de hand dat ook de basisbehoeften hierbij de functie zullen hebben van drijfveren van gedrag dat tot deze strategieŽn leidt of ze doet uitvoeren. Het ontwikkelde instrumentarium kan ook bij strategieontwikkeling en implementatie ervan een identieke rol spelen.

Te voeren strategieŽn moeten passen bij de organisatie en betrokkenen mensen. Basisbehoeften bepalen gedrag en zullen ook in hoge mate het te verwachten succes van een strategie bepalen. Het is van belang om hiermee bij de beleidsontwikkeling al rekening te houden.

 

Er zijn vier generieke waardestrategieŽn

 

  Product Leadership
  Operational Excellence
  Customer Intimacy
  Corporate Social Responsability