Home    Over ons    Wat wij doen   Theorie    Blog    Nieuws    NIVO    Contact

Theorie    Toepassingen

Bij reorganisaties, fusies en overnames kunnen culturen gemakkelijk botsen

 

Reorganisaties, fusies en overnames kennen één gezamenlijke succesbepalende factor: het samensmelten van de diverse culturen tot een productief geheel. Hoe kunnen mensen, met hun eigen drijfveren die hen voorheen tot effectief gedrag brachten, in de nieuwe bedrijfssituatie weer tot de gewenste productiviteit, kwaliteit en tevredenheid komen? Want hoe vaak blijkt de nieuwe samenstelling van organisatie, team of afdeling veel tijd nodig te hebben om de draai te vinden.

Het is onze ervaring, dat dan onvoldoende wordt voorzien in de basisbehoeften van de verschillende medewerkers, de nieuwe collega's dus. Men begrijpt elkaar onvoldoende, begrijpt niet waarom iemand z'n werk anders aanpakt dan voorheen gebruikelijk was. Dat heeft vaak niets met kwaliteit, klantgerichtheid, resultaatfocus te maken, maar gewoon alleen met wat men gewend was en wat altijd werkte.

In zo'n situatie is het heel verhelderend om even de tijd te nemen en samen proberen te ontdekken waarom iemand doet wat hij doet en soms anders doet. En bijna altijd wordt dan duidelijk, dat men is gefocust op het voorzien in andere basisbehoeften en juist dat inzicht verbindt. Want de doener die uit is op zekerheid en ordening vertoont ander gedrag en maakt andere keuzen dan iemand die verbinding zoekt of een bijdrage aan een groter geheel wil leveren, een idealist dus. En in gezonde organisaties zijn beide typen nodig.

Openhartigheid, contact maken met basisbehoeften en deze erkennen, herkennen en benoemen biedt de opening hiertoe. Nieuwsgierigheid en bereidheid om te delen zijn enkele van de te ontwikkelen en in te zetten vaardigheden.