Home    Over ons    Wat wij doen    Theorie    Blog    Nieuws    NIVO    Contact

Theorie    Toepassingen

 

 

Toepassing in teams en projectgroepen

Als projecten zo zouden worden ingericht, dat iedereen vanuit een sterke betrokkenheid deelneemt, komen beslissingen, creatieve oplossingen uit de mensen zelf. Dan nemen betrokken projectleden initiatief en verantwoordelijkheid voor hun acties. Ook bij vastgelopen projecten is het nodig om projectleden zo te betrekken, dat ze initiatief en verantwoordelijkheid nemen om weer op snelheid te komen.De hiervoor uitgewerkte visie toepassen in projecten en werkgroepen vraagt vier stappen, corresponderend met de universele menselijke ontwikkeling. Elke stap leidt tot een breder en meer gedeeld beeld van de situatie en tot gedrage en duurzame oplossingen voor de uitdagingen waar het project voor staat.

 

 

 1. Kennen, benoemen en erkennen van basisbehoeften in de huidige situatie, focus op hier & nu
  De bestaande situatie inclusief de feitelijke problemen en het effect op de vervulling van basisbehoeften als drijfveer van gedrag. Zo ontstaan feitelijke beelden van de bestaande situatie en verbinding die verandering initieert.

 

 1. Basisbehoeften de ruimte geven en van daaruit veranderopties ontwikkelen
  Alle betrokkenen krijgen de ruimte om vanuit hun individuele basisbehoeften voor hen zinvolle opties voor oplossingen, veranderthema's, te ontwikkelen.
 

 1. Basisbehoeften delen en door de ogen van de ander kijken
  De individuele voor inbrengers zinvolle opties worden onbevooroordeeld en nieuwsgierig onderzocht. Uit alle (deel-)opties wordt gezamenlijk de voor zoveel mogelijk betrokkenen optimale oplossing gegenereerd.
 

 1. Basisbehoeften loslaten en de toekomst laten inspireren
  De eigen behoeften worden losgelaten
  en men laat zich inspireren door wat zich aandient. Er komt een lonkend perspectief in beeld, dat vraagt om realisatie.