Home    Over ons    Wat wij doen    Theorie    Blog    Nieuws    NIVO    Contact

Theorie    Toepassingen

Organisaties ontwikkelen zich door verandering in individueel gedrag

 

Hoe zorgen we ervoor dat een organisatie zich voortdurend aanpast aan veranderde externe en interne omstandigheden? Mensen en hun veranderbereidheid en -vermogen spelen daarbij een bepalende rol.

Aansluiting tussen individuele behoeften en wat de organisatie biedt en vraagt - de organisatiecultuur - is nodig voor gezonde organisatieontwikkeling. Basisbehoeften en cultuur kunnen onderling elkaar versterken of strijdig zijn. Als individuele behoeften niet vervuld worden in de organisatiecultuur zijn improductief gedrag, weerstand, verzet of zelfs sabotage het gevolg.

Inzicht in de diepste verlangens van medewerkers en wat de organisatiecultuur biedt is belangrijk voor een succesvolle volgende stap in de ontwikkeling. Bovendien is inzicht in wetmatigheden voor ontwikkelingsstappen van groot nut.

Individuen passen goed of minder goed in de organisatiecultuur. Dit afstemmen is een belangrijk aandachtspunt bij organisatieontwikkeling. Met een eenvoudige domeinscan is snel vast te stellen op welke wijze de individuele en organisatieaandacht is verdeeld over de verschillende managementdomeinen. Zo wordt zichtbaar gemaakt of individuen en organisatie elkaar onderling versterken of tegenwerken. Passende stappen voor ontwikkeling zijn dan een volgende actie. Zie hiervoor "De praktijk".