Home    Over ons    Wat wij doen    Theorie    Blog    Nieuws    NIVO    Contact

Theorie    Toepassingen

Maatschappelijke ontwikkelingen

 

Maatschappelijke ontwikkelingen van diverse aard zijn te omschrijven met typerende begrippen als progressief en conservatief, links en rechts. Dat geeft in veel situaties de gewenste structuur en helderheid. Het concept "Openhartigheid" geeft een andere kijk op ontwikkeling dan deze traditionele benamingen. Zo zijn ontwikkelingen anders te duiden en kan men tot andere standpunten en besluiten komen.

Dominante basisbehoeften zijn ook te beschouwen als de drijfveren achter maatschappelijke ontwikkelingen. Zo wordt een proces zichtbaar, waarin deelnemers zich manifesteren in een steeds wijdere omgeving. Inmiddels ingeburgerde benamingen voor zo'n zich openende samenleving zijn verzuiling, maakbaarheid, participatie en duurzaamheid. En we kunnen deze benadering toepassen op politieke partijen, samenlevingen, maatschappijvisies.

Het concept "Openhartigheid" gaat uit van een wetmatigheid in zo'n ontwikkelingsweg. Een volgende stap kan pas met succes gezet worden, als de vorige tot bloei is gebracht, de ontwikkelde vaardigheden goed zijn eigen gemaakt en voorzien wordt in behoeften. Ontwikkelingen kunnen gestimuleerd worden door heel gerichte aandacht voor basisbehoeften van betrokkenen, want dan komen zulke ontwikkelingen uit de mensen zelf. Erkennen en benoemen, ruimte geven, delen en loslaten van basisbehoeften dragen bij aan de ontwikkeling van de samenleving

In verschillende actuele bewegingen is zo'n ontwikkeling zichtbaar. Eenzijdige focus op de belangen van de eigen (doel-)groep, vaak vanuit zorg om veiligheid en zekerheid, past bij de eerste trap. Op de tweede trap is alle aandacht en energie gericht op groei, verbetering. Maar dit is kansloos zonder de vaardigheden van de eerste trap. Voor de volgende trappen gelden soortgelijke wetmatigheden.

 

 

 

 

De verzuilde samenleving

Gefocust op de eigen wereld met veiligheid, zekerheid, fysieke behoeften als dominante behoeften

 

De maakbare samenleving

Verandering, groei en ontwikkeling staan voorop met groei, ontwikkeling en grenzen zoeken als dominante behoeften

 

De participatieve samenleving

Samen met anderen, denken vanuit anderen onder invloed van de dominante behoeften aan erbij horen, verbinding, ertoe doen

 

De duurzame samenleving

Focus op de lange termijn in termen van effecten, belangen door dominante behoeften als een bijdrage leveren, vervulling, heelheid