Voor het vierde opeenvolgende jaar, 2020, heeft RVO besloten gebruik te maken van onze openhartige diensten. Het contract is verlengd en wel tot eind 2021.

 

***

 

Ook in 2019, het derde opeenvolgende jaar, zullen wij actief zijn bij RVO. De samenwerking wordt geïntensiveerd, zodat meer afdelingen en teams kennis kunnen maken met nieuwe methoden voor teamcoaching.

 

***

 

In samenwerking met New Atlantis werd in  Ooststellingwerf voor het Biosintrum een bijdrage geleverd tijdens de kick-off van een nieuw initiatief. Het Biosintrum is dé ontmoetingsplek voor onderwijs, bedrijfsleven en overheid op het gebied van de biobased economy.

 

***

 

In het najaar van 2018 werd in Zuidhorn, na herindeling deel van de Groningse gemeente Westerkwartier, in nauwe samenwerking met Vital Core Business een bijdrage geleverd op het Goud Geluk Festival, dat voor de tweede keer werd georganiseerd.

 

***

 

Na succesvolle begeleiding van RVO-managers en teams en/of het reflecteren op gedrag , visie en strategie bij vernieuwing in 2017 heeft RVO besloten om het contract met een jaar te verlengen, zodat ook in 2018 een team en/of managers zelf de benodigde stappen kunnen zetten om de effectiviteit te verbeteren en bepaalde vernieuwing door te voeren.

 

***

 

Experion Global (2000) levert ICT-diensten aan grote ondernemingen. De maritieme dienstverlening is gevestigd in Nederland. Eén van die diensten is een training voor havenorganisaties, Port Training for Policy and Decision Makers. Openhartigheid is daarin als benadering voor organisatieverandering geprogrammeerd.

Meer info op www.experionglobal.com en www.experionglobal.nl

 

***

 

Vital Core Business is een nieuw iniatief dat focust op de vraag: Hoe krijgt u vitale medewerkers (voeding, beweging, ontspanning en zingeving), een vitaal team en een vitale organisatie? Alleen met tevreden medewerkers, krijgt u pas echt tevreden klanten. Openhartigheid is het concept dat wordt ingezet voor zingeving.

Meer info op www.vitalcorebusiness.com

 

***

 

Al langere tijd zijn er goede contacten met Devilee Management Consultancy. Sinds enige tijd kan worden gesproken van samenwerking. Devilee Management Consultancy begeleidt en adviseert organisaties die in transitie zijn naar andere vormen van werken en samenwerken. Voor het begeleiden van deze transitieprocessen zet Devilee Management Consultancy brede verander- en organisatiekundige expertise in binnen het sociale domein, de kunstensector, het onderwijs en de lokale overheden (gemeenten, waterschappen en provincies).

Voor meer informatie zie devilee-managementconsultancy.nl

 

***

 

Een nieuwe samenwerking rond Openhartigheid. Joost Spithoven, directeur/eigenaar van Alertief, is als interim-manager en toezichthouder vooral actief in het publiek domein. In december 2016 publiceerde hij zijn boek "Vitaliseren van sociaal kapitaal in Nederland". Al enige tijd onderzoeken we de mogelijkheden die de combinatie van Openhartigheid en zijn visie op vitaliseren bieden. En inmiddels lopen gesprekken met potentiële opdrachtgevers. De vooruitzichten zijn veelbelovend, zowel voor opdrachtgevers, als voor Alertief en Openhartigheid.

Voor meer informatie: www.alertief.nl

 

***

 

Innoveren met de kracht van schoonheid

Project New Atlantis biedt een vrijplaats voor leren en ontwikkelen. Het Serendipity Lab is voor de meeste mensen de entree naar New Atlantis. In dit Lab wordt een atmosfeer neergezet die serendipiteit triggert en helpt open te stellen voor nieuwe perspectieven. Jonge, enthousiaste mensen vormen de katalysator voor New Atlantis. Door stages en andere studentenprojecten op te zetten, worden nieuwe en verrassende samenwerkingen georganiseerd tussen bedrijven, (onderwijs-)instellingen, overheden en NGO's.

Openhartigheid, focus op basisbehoeften als drijfveren van gedrag, wordt toegepast om bij betrokkenen draagvlak te creëren, ontvankelijkheid voor innovatie-opties te ontwikkelen en serendipiteit te triggeren.

Voor meer informatie: www.newatlantis.info

 

***

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemend Nederland bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen, met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. RVO heeft voor het door ons ontwikkelde concept "Openhartigheid" gekozen als één van de aanpakken om bij de ontwikkeling van de RVO-organisatie in te zetten in de vorm van begeleiding en teamcoaching.

Meer info op www.rvo.nl

 

***

 

Op 16 februari 2017 hebben we in het Belgische Tongeren een workshop "Openhartigheid" gegeven voor leden van de Belgische Teal-for-teal werkgroepen rond het gedachtegoed van Frédéric Laloux zoals hij dat heeft uitgewerkt in "Reinventing Organizations". Voor meer informatie zie: https://www.facebook.com/events/626918340825832/#. De reacties van de deelnemers waren unaniem positief tot enthousiast.

Zie ook: www.tealforteal.com

 

***

 

Op 23 februari 2017 werd een workshop "Openhartigheid" verzorgd voor één van de Nederlandse hubs binnen de internationale MOOC U-Lab rond het gedachtegoed van Otto Scharmer en zijn Theory U. Het thema is de toepassing van openhartigheid bij ontwikkelingen volgens Theory U.

 

***

 

Solventa Academy biedt onze tweedaagse training Openhartigheid aan. Met deze training krijgen deelnemers inzicht in drijfveren van gedrag en vaardigheden om met dit inzicht in de praktijk te werken. Solventa is een bureau, dat helpt om complexe bedrijfsvraagstukken duurzaam op te lossen door slimme inzet van architectuurkennis. Zie www.solventa-academy.nl.

 

***

 

Op 2 september 2016 hebben we tijdens de conferentie "Reinventing Organizations in de praktijk" een workshop verzorgd om de functie van openhartigheid in teal-organisaties te laten ervaren. E.e.a. werd door Teal for Teal Nederland georganiseerd rond het gedachtegoed van Frédéric Laloux. De deelnemers waren unaniem enthousiast en er ontstonden al prille samenwerkingsverbanden met diverse geïnteresseerden.

Zie ook: www.tealforteal.com

 

***

 

Op onze website is op de pagina Toepassing/Leiderschap een link opgenomen naar een artikel over Veranderingsmanagement dat binnenkort breed zal worden gepubliceerd.

 

***

 

Er zijn veelbelovende contacten met geïnteresseerden in het buitenland over toepassing van openhartigheid. Meer nieuws volgt binnenkort.

 

***

 

In contacten met een bureau voor trainingen en cursussen in technologische omgevingen is Openhartigheid onderwerp van gesprek als training in persoonlijke vaardigheden om opdrachtgevers te ondersteunen bij de introductie van technologische vernieuwing. Inmiddels is besloten om een volgende stap naar samenwerking te zetten.

 

***

 

Op 16 februari 2016 hebben we een workshop verzorgd voor Lions ClubCulemborg.

 

***

 

Op 29 januari is een workshop verzorgd voor de werkgroep Teal-for-teal, de Nederlandse versie van de werkgroepen die in veel landen actief zijn om het gedachtegoed van Frederic Laloux, auteur van Reinventing Organizations, in praktijk te brengen en uit te dragen. In de workshop werd kennis gemaakt met basisbehoeften van iedereen en het effect dat zo'n benadering heeft op het ontwikkelen van organisaties, bijvoorbeeld naar zelfsturing.

Zie ook deze link en www.tealforteal.com

 

***

 

In tweede druk van het Praktijkboek Intervisie (Kluwer) hebben we een bijdrage verzorgd, Openhartige Intervisie. Dit is een op de intervisie praktijk toegespitste toepassing van openhartigheid.

 

***

 

Er is een brochure beschikbaar met meer informatie over onze aanvulling op bestaande methoden voor management: Openhartig Managen. Aan te vragen via de contactpagina.

 

***