Home    Over ons    Wat wij doen    Theorie    Blog    Nieuws    NIVO    Contact

Theorie    Toepassingen

Innovatie

Openhartigheid kan op twee manieren een rol spelen bij innovatie. Allereerst zal focus op basisbehoeften van betrokkenen acceptatie en draagvlak versterken.

Verder wordt innovatief gedrag van betrokkenen gestimuleerd als op een passende manier wordt gefocust op basisbehoeften. In de eerste stap wordt verbinding gecreŽerd met de bestaande situatie als basis voor verandering. Innovatie kan zich vervolgens in organisaties op verschillende manieren voordoen:

  • Operationele verbetering: GeÔsoleerde verbeteringsacties in producten en processen bedenken, ontwerpen en maken

  • Ingrijpende verandering: Complexe en veelomvatende veranderingsprocessen in processen en organisatie in een open en inspirerende samenwerking ontwikkelen

  • Fundamentele transformatie: Verandering tot in de functie van de organisatie intiŽren door met een open houding te horen waartoe de wijde omgeving inspireert

Basisbehoeften benoemen en erkennen, ruimte geven, delen en loslaten zijn daarbij de houdingen die basisbehoeften a.h.w. tot luikjes maken die zicht geven op innovatie-opties. In deze vier stappen komen steeds complexer opties in beeld. En met de verworven vaardigheden, zoals operationeel kunnen verbeteren, in teamverband ingrijpend kunnen veranderen en in een open en ontvangende houding kunnen transformeren zullen deze worden omgevormd tot levensvatbare veranderingen.

Openhartigheid leidt tot voor betrokkenen zinvolle innovatie.

 

 

Basisbehoeften .......

 

... kennen, benoemen en erkennen van basisbehoeften in de huidige situatie, focus op hier & nu

Onderzoek van de bestaande situatie inclusief het effect op de vervulling van basisbehoeften als drijfveer van gedrag. Zo ontstaan feitelijke beelden van de bestaande situatie en verbinding als basis voor zinvolle innovatie

 

... de ruimte geven t.b.v. operationele verbetering en van daaruit veranderopties ontwikkelen

Alle betrokkenen krijgen de ruimte om vanuit hun individuele basisbehoeften voor hen zinvolle opties voor oplossingen, veranderthema's, te ontwikkelen.

 

... delen en door de ogen van de ander kijken t.b.v. complexe verandering

De individuele opties, met zin voor de inbrengers, worden nieuwsgierig onderzocht. Uit alle (deel-)opties wordt gezamenlijk de voor zoveel mogelijk betrokkenen optimale complexe oplossing gegenereerd.

 

... loslaten t.b.v. fundamentele transformatie en de toekomst laten inspireren

De eigen behoeften worden losgelaten en men laat zich inspireren door wat zich aandient. Er komt een lonkend perspectief in beeld, dat vraagt om realisatie in de vorm van ingrijpende transformatie.