Home    Over ons    Wat wij doen    Theorie    Blog    Nieuws    NIVO    Contact

Dienstverlening    Uit de praktijk

 

 

Dienstverlening

 

Openhartigheid als concept voor leiderschap, management en verandering bieden wij in diverse vormen aan. Al die aanbiedingsvormen hebben gemeen, dat er veel aandacht wordt besteed aan de waarde van focus op basisbehoeften. Dat kan in de vorm van (korte) trainigssessies of workshops. Ontwikkelingen worden opgezet conform menselijke ontwikkelingsprocessen. En altijd zijn die meer theoretische acties gekoppeld aan de aanpak van concrete en actuele vraagstukken waar de organisatie mee kampt. Op die manier worden rollen die teamleden kunnen spelen helder en wordt de zin van acties beleefd. Voorgenomen veranderingen krijgen draagvlak, er wordt energie gegenereerd en resultaten worden duurzaam.

 

 

 

 

Tijdelijk management

Er zijn ervaren interim-managers, programma- en projectmanagers beschikbaar voor het op tijdelijke basis leiden van veranderingen, organisaties en organisatieonderdelen. Deze managers hebben diverse achtergronden in verschillende marktsectoren en bedrijfstypen. Ze zijn allen vaardig in het hanteren van openhartigheid als concept voor verandering.

 

Advisering

Organisatie-adviseurs ondersteunen de oplossing van organisatieuitdagingen door de verschillende individuele en collectieve ontwikkelingsstadia te onderzoeken. Het effect ervan op bedrijfsresultaten zijn onderdeel van dit onderzoek. De manier waarop introductie van Openhartigheid een positief effect kan hebben wordt uitgewerkt en desgewenst lopen de adviseurs een stukje mee met de invoering ervan.

 

Workshops

In de workshop wordt kennis gemaakt met het begrip openhartigheid en het effect ervan op de bedrijfsresultaten. Naast korte theoretische toelichting wordt vooral veel geoefend om het geleerde in praktijk te brengen. Daarbij wordt nadrukkelijk de relatie gelegd tussen drijfveren, het individuele gedrag en het functioneren van de organisatie.

 

 

 

Training

Een training van twee tot vijf dagen brengt de voordelen van openhartigheid binnen bereik. Alle elementen van openhartigheid, basisbehoeften, drijfveren en gedrag komen aan de orde. Desgewenst wordt tussen de trainingssessies, begeleiding en coaching geleverd volgens het Action Learning principe, zodat de resultaten vanaf de eerste sessie meetbaar worden.

Coaching en begeleiding

Opgeleide en getrainde medewerkers worden gedurende een langere periode begeleid en gecoacht in het toepassen van openhartigheid. Ook kunnen teams in een teamcoaching of -begeleidingstraject worden opgenomen. Deze aanpak zorgt ervoor dat de verworven vaardigheden beklijven en niet ondergaan in de hectiek van elke dag.