Home    Over ons    Wat wij doen    Theorie    Blog    Nieuws    NIVO    Contact

Theorie    Toepassingen

Agile werken en Scrum-aanpak

 

 

Agile is een benadering die claimt organisaties flexibel en wendbaar te maken om steeds ingrijpender en urgenter uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Met "agile" als benadering wordt nadrukkelijk de menselijke factor erbij betrokken. Er wordt grote waarde gehecht aan zelfsturende teams en het handelen op basis van voortschrijdend inzicht. Dan geldt wat ook geldt voor zelfsturende teams. Weten vanuit welke drijfveren mensen acteren en dit kunnen beïnvloeden wordt essentieel, evenals bijbehorende vaardigheden. Op die manier kan alle initiatiefkracht van betrokkenen gemobiliseerd worden.

Scrum is één van de werkwijzen om "agile" in de praktijk te brengen. Scrum verhoogt de effectiviteit van het team. De kern van Scrum is een multidisciplinair en zelfsturend team. Samen pakt het team het project op. Iedereen is betrokken bij het plannen, benoemen van blokkades en het verdelen van de taken. De openhartige werkwijze, zoals die voor zelfsturing is uitgewerkt, is onverkort toepasbaar in Scrum-teams.