Home    Over ons    Openhartigheid    Dienstverlening    Blog    Nieuws    NIVO    Contact

De wereld verandert ... hoe verandert u?

 

Moderne leiders en managers zijn mensgericht bij het realiseren van veranderingen. Inzet en betrokkenheid van mensen maken immers het verschil. Maar toch komt het regelmatig voor, dat de organisatie de draai niet kan maken. Vaak wordt dan het gedrag van betrokkenen als remmend beoordeeld en leidt die mensgerichtheid niet tot het gewenste resultaat.

Als veranderingen uit mensen zelf zouden komen, liggen inzet, betrokkenheid en succes meer voor de hand. Iedereen weet dit, wil dit, maar men heeft vaak geen beeld van de wijze waarop dit in de dagelijkse praktijk moet worden aangepakt.

Wij maken dit mogelijk met de toepassing van ons concept "Openhartigheid". Dit is een concept voor leiderschap, management en verandering. Mensen komen door focus op drijfveren tot gedrag, dat zin voor hen heeft, omdat het hen biedt wat zij nodig hebben. Ons concept is uitgewerkt in een effectief instrumentarium en in de praktijk getoetst. Het is voor iedereen herkenbaar, altijd toe te passen en verbluffend eenvoudig.

LinkedIn-groep

Openhartigheid

 

 

Blog

Openhartigheid

Disclaimer    

Sitemap

Ik wil voor draagvlak, inzet en betrokkenheid de organisatie-verandering uit de mensen zelf laten komen. Maar hoe? Antwoord

Onze organisatie heeft moeite met verandering, men wil het liefst alles bij het oude laten. Hoe breng ik er weer ontwik-keling in? Antwoord

Wij willen onze organisatie managen door zelfsturing. Maar hoe zorg je ervoor dat je dan geen chaos krijgt? Antwoord

Hoe zorg ik ervoor, dat medewerkers duurzaam inzetbaar worden in onze organisatie? Antwoord

Hoe richt ik mijn project z in, dat betrokkenheid, verantwoor-delijkheid dragen, initiatief nemen vanzelfsprekend worden? Antwoord

Mijn organisatie is erg in zichzelf gekeerd en niet gefocust op de buitenwereld. Hoe breng ik die buitenwereld weer in beeld? Antwoord